Om boken

Christian signerar böcker år 2016, efter leverans från tryckeriet.

Boken – CK skrev år 2014 en bok som handlar om: sociala färdigheter för att lyckas med skolan och livet. Nå ökad livskvalitet. Bli trygg i dig själv. Genom inre trygghet når du högre grad av lycka här och nu.

Med lugn och stillhet i sinnet, ges möjlighet att lyckas med skolan och livet. Boken är tillgänglig genom beställning i A5 format, mjukband, 72 sidor per exemplar, för 70 kr/st ink. moms eventuell frakt tillkommer vid beställning.

Sagt om boken:
“Så kompakt och enkel att ta till sig! – Värdefullt.”
Lisa, 35

“Konkret och gav livet en annan riktning.”
Tim, 18 år

“Jag tycker väldigt mycket om din bok.”
Fred 44 år

Innehållsförteckning:
Lyckas med Skolan och Livet – Ett andetag till lycka i skolan och i livet, är det intressant?

Övning 1

Självbild

Närvaro i nuet

Meditation

Känslor

Undermedvetet/Omedvetet tänkande tänkandet

Övning 2

Flow

Sömn

Struktur

Stimulans

Varande för lycka och harmoni

Kontakt/vibration med dig själv

Dysfunktionell familj/programmering som barn

Älska och var snäll mot dig själv

Skapa inre rymd

Förlåtelse

Tacksamhet

Livsmål

Övning 3

Attityds kom ihåg för ett enklare liv

Skapa positiva vanor

Må bra boken

Övning 4 – Rutin i vardagslivet

Övning 5 – Hur lägger du din tid?

Hur lägger du din tid under helger?

Övning 6 – Se över vad du äter

Goda relationer

Ditt syfte

Kärlek vår grundkänsla

Om att prestera

Om att finnas till

Frihet inom strukturen

Pose

Studieteknik

Kunskaper och betyg

Använd struktur för smidig skolgång

Din hjärnas fysiologi

Ninas kvällsdagbok

Bli dig själv genom teater

Självkänsla genom jobb och arbete

Ur boken: Livets sju andliga lagar

Identitet

Medvetet andetag

Ditt nu är ditt liv

Slutord – tack

Källhänvisningar